Impresjonizm w muzyce i sztuce

Płyta przygotowana i wydana przeze mnie pod firmą firma KGL Planet s.c. Album nawiązuje do głośnej wystawy "Od Maneta do Gaugina" poświęconej sztuce impresjonizmu i postimpresjonizmu, prezentowanej w Muzeum Narodowym w 2001 roku.

zawartość: 41 not biograficznych impresjonistów i postimpresjonistów, omówienie ważniejszych tematów w malarstwie impresjonizmu, ponad 400 reprodukcji dzieł malarskich. Ilustrację muzyczną stanowi muzyka kompozytorów nawiązujących do nurtu impresjonizmu Ravela, Dukasa, Debussy'ego itd. (30 utworów, ponad 120 minut).

rok wydania: 2001, ISBN: 83-88692-10-0