Plakat V Chełmskiego Festiwalu Szantowego
Projekt plakatu V Chełmskiego Festiwalu Szantowego.