Działalność w Klubie Żeglarskim

Moje zaangażowanie w działalność stowarzyszenia zaczęło się w 2009 roku od bezinteresownego stworzenia strony internetowej. To był początek niezwykłego, chociaż wymagającego i bardzo pouczającego etapu w moim życiu.

W rzeczywistości moja fascynacja żeglarstwem narodziła się znacznie wcześniej, już w czasach szkoły średniej. w granatowych żeglarskich mundurkach dumnie przemierzaliśmy szkolne korytarze, by w weekendy bezpańsko szkolić się w upadającym ośrodku harcerskim nad jeziorem Grabniak.

To właśnie duch współpracy tchnięty w moje życie w tym czasie, zaowocował działaniami pro społecznymi w dorosłym życiu.

Zaczęło się od strony internetowej, jednak w kolejnych latach moja aktywność społeczna w Klubie rozwijała się dynamicznie, napędzana pasją do żeglarstwa i pragnieniem tworzenia silnej społeczności. Zaangażowałem się w różnorodne inicjatywy, organizując szkolenia, regaty, koncerty, imprezy oraz wspierając rozwój infrastruktury Klubu. To nie był jedynie okres trudności, ale przede wszystkim czas niezwykłego rozwoju osobistego.

W ramach "pamiętnika z podróży" będę tu publikował informacje dotyczące tego, co udało się stworzyć, jakie idee mnie napędzały oraz jakie wnioski wyciągnąłem przez te wszystkie lata, oddane społeczności żeglarskiej w Chełmie.